ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่ยกระดับความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต”เป็นพื้นที่แห่งความสุขและอำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่ยกระดับความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต”เป็นพื้นที่แห่งความสุขและอำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป

 

วันนี้ (1 เม.ย. 62 ) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) หรือเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4 จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นางสาวสุภัจนา รักเขียว ประกันสังคมจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่และส่วนราชการของจังหวัดรวม 6 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา(Government Center Service) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจร โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัดรวม 6 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย
1) ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ให้บริการ เกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งรับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ให้บริการ รับชำระเงินค่าน้ำประปาและประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้/ติดตั้งมาตรวัดน้ำ
4) สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 1 ต่อทะเบียน และอื่นๆ
5) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการ จัดหางานในประเทศและต่างประเทศปรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ บริการแนะแนวอาชีพ
6) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการ รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล/ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และ ให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยว กับงานประกันสังคม

สำหรับศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Senice) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดให้บริการเวลา 11.00-19.00 น.ของทุกวัน บนพื้นที่ขนาด 168.24 ตารางเมตร โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่มุ่งหวังให้ศูนย์การค้าเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ใน จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่ตั้งอยู่อย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก…
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 เม.ย. 62

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้ และข้อความ
+15