บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาคึกคัก ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ทุกหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

ข่าวทั่วไป

บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาคึกคัก ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ทุกหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้(24มี.ค.62) ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักแทบทุกหน่วยเลือกตั้ง นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ จุดแรกที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กกต. และลูกเสืออาสา กกต.คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งการตรวจสอบรายชื่อ และดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ณ หน่วยเลือกตั้งนี้นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย โดยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 65
อีกจุดหนึ่งที่บริเวณสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาอัธยาศรัยภาคใต้ ซึ่งมี 7 หน่วยเลือกตั้ง ประชาชนต่างมาเข้าแถวอย่างแน่นขนัด ที่น่าสนใจคือมีผู้สูงอายุ 94 ปี และ ผู้พิการ มาใช้สิทธิ์ด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้หน่วยเลือกตั้งทุกแห่งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ ทั้งการตรวจสอบรายชื่อ การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ การจัดลำดับคิวในการรับบัตรเลือกตั้ง จุดพักขณะรอคิว และการจราจร โดยแต่ละจุดนั้นใช้เวลาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1 นาที ถึง 5 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ สำหรับจังหวัดสงขลา มี 8 เขตเลือกตั้ง 1,745 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,068,299 คน มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓๗ พรรค ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากการประเมินบรรยากาศในช่วงเช้านี้คาดว่ายอดผู้มาใช้สิทธิ์น่าจะมีสถิติสูงขึ้นอย่างแน่นอน ————————————————————————————————————-

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า