ตชด.๔๓สงขลา จัดกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัว

กิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.๔๓สงขลา จัดกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัว

16/02/62 ณ เมือง สตูล บ้านทุ่งบุหลัง

โพสต์โดย หมอชา ชายแดน เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

กิจกรรมภาคสนาม

 

กิจกรรมในห้องอบรม

โพสต์โดย สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายรามคำแหง เมื่อ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

เมื่อ ๑๕-๑๗ ก.พ.๖๒ ชุดรณรงค์ กก.ตชด.๔๓ สงขลา นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา  สุขไกร พร้อมพวก ๔ นาย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุม รร.ซีวาเลย์ บิช รีสอร์ท  ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ ส่งผลให้ทุกครอบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  ๙๐ คน