ตชด.กับการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 130900 ธ.ค.60 พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบ.ฉก.สงขลา,พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ณ ห้อง ประชุมโคกแก้วโรงไฟฟ้าจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าถ่านหิน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย