ตชด.๔๓ ซ่อมแซมบ้านให้คนผู้พิการ อ.ระโนด จ.สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.๔๓ ซ่อมแซมบ้านให้คนผู้พิการ อ.ระโนด จ.สงขลา

เมื่อ  ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒   ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓  ได้ส่งชุดช่างของ กก.ตชด.๔๓ เดินทางไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน  จำนวน ๓  ชุด ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ฯ ของ เทศบาลตำบลปากแตระ อ.ระโนด จว.สงขลา ประกอบด้วย
๑. ชุดช่างจาก  ร้อย ตชด.๔๓๔ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนายสุภัทร เจริญวาที (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)เลขที่ ๕/๑ ม.๒ ต.ปากแตระฯ ดำเนินการเปลี่ยนเสาและคาน แล้วเสร็จ ๒๕%
๒.ชุดช่างจาก ร้อย ตชด.๔๓๓  ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนาง ประคอง เทียมเงิน (ผู้พิการทางการได้ยิน) เลขที่ ๑๒๐/๖ ม.๕ ต.ปากแตระฯ ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้านและห้องน้ำ ,เปลี่ยนประตู แล้วเสร็จ ๙๕% ยังคงเหลือ ติดตั้งหน้าต่าง คาดว่าจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ จะแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓.ชุดช่างจาก ร้อย ตชด.๔๓๗ ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน นางมาลี ประยูร(พิการความเคลื่อนไหวทางร่างกาย) เลขที่ ๑๓๖/๓ ต.ปากแตระ ฯ โดยทำการ
-เปลี่ยนไม้คร่าวจำนวน ๑๐ ตัว พร้อมติดตั้งวงกบ ๑ วง /แล้วเสร็จ
-เปลี่ยนฝาผนังบ้านเป็นไม้เฌอร่า จำนวน ๓๐ แผ่น แล้วเสร็จทั้งหลัง ๑๐๐%
จากการดำเนินการทำให้ผู้พิการได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น