สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562

ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานีนครศรีธรรมราช ตรังและนราธิวาส ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 5 คน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม