ตชด.43 สงลานำพลังมวลชนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.43 สงลานำพลังมวลชนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โพสต์โดย หมอชา ชายแดน เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019

เมื่อ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00  น. ชุดรณรงค์ กก.ตชด.43 นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา  สุขไกร พร้อมเจ้าหน้าประจำชุด รวม  6  นาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ/เกมส์ ให้กับเด็กและเยาวชน/ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง  จ.สงขลา ทั้งนี้ได้มีพลังมวลชนจากกลุ่มต่างๆร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น ชมรมหญิงแกร่งจากหาดใหญ่ /ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา/ชทรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา/ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองสงขลา/ชมรมจิตรอาสาทำความดีด้วยหัวใจกลุ่มวัดโพธิ์สงขลา  เป็นต้น ซึ่งมีเด็ก/เยาวชน/ผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ประมาณ 1000 คน