สุดเจ๋งไอเดีย ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖ สตูล รปภ.ประชาชน/นักท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดเจ๋งไอเดีย  ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖ สตูล รปภ.ประชาชน/นักท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๒  ตชด.๔๓๖ จังหวัดสตูล  นำโดย  พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๔๓๖และแม่บ้าน ร้อย ตชด.๔๓๖ ร่วม จัดกิจกรรมเนื่องเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
๑) จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมือง จว.สตูล
๒) เยี่ยมเยียน และมอบของขวัญและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๔๓๖ ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล

๓) มอบของขวัญ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และยากไร้ จำนวน ๑๐ คน ณ รพ.สตูล