สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนหน่วยงาน 7 หน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2562

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนหน่วยงาน 7 หน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันนี้ (24 ธ.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, หน่วยเฉพาะกิจสงขลากองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้, ชุดควบคุมที่ 955, ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43, กองกำลังตำรวจจังหวัดสงขลาและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จำนวน 150 ชุด ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมพนมไพร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี/ผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูล มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละและทรงชื่นชมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานขวัญและกำลังใจให้กับทุกคน เพื่อที่ได้กำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

พลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้วนมีความปราบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Ann'Charina Bussabong, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน