สงขลา | เปิดใช้สะพานห้าแยกน้ำกระจายสมบูรณ์แบบ 100 %

ข่าวทั่วไป

สงขลา | เปิดใช้สะพานห้าแยกน้ำกระจายสมบูรณ์แบบ 100 %

 
สงขลา | เปิดใช้สะพานห้าแยกน้ำกระจายสมบูรณ์แบบ 100 %

หลังจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย.61 มีการเปิดใช้ทางยกระดับบางส่วน บริเวณทางต่างระดับข้ามแยกน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

1.ฝั่งมาจาก ถนนสงขลา-ระโนด เข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ให้ขึ้นทางยกระดับบริเวณหน้าหมู่บ้านธนดี ลงจากทางยกระดับแล้ว จะเข้าถนนกาญจนวนิชและถนนลพบุรีราเมศวร์ ตามปกติ

2.ฝั่งมาจากหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช เข้าตัวเมืองสงขลา ไปเกาะยอ ไปสิงหนคร ไประโนด ไปบ้านทุ่งหวัง ให้ขึ้นทางยกระดับบริเวณหน้าวัดน้ำกระจาย และจะมาลงที่หน้าตลาดเบญจพร

 

และเมื่อ 16 พ.ย.61 ที่ผ่านมา  มีการเปิดใช้สะพานกลับรถอีก 2 จุด คือ จุดแรก ถนนสงขลา-เกาะ สะพานกลับรถช่วงหน้าสำนักงานขนส่ง

 

ล่าสุด วันนี้ 5 ธ.ค.61  มีการเปิดใช้งานสะพานงานสะพานตัวสูงที่สุดข้ามกห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งเป็นสะพานที่ใช้ข้ามจากฝั่งจะนะไปยังเกาะยอ ทั้งนี้ถือว่าการเปิดใช้สะพานสมบูรณ์แบบ 100 %

หาดใหญ่โฟกัส จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่บนทางยกระดับ โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 40กิโลเมตร/ชั่วโมง อีกทั้งควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางคนไม่ชำนาญเส้นทางประกอบเป็นช่วงทางโค้งอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ง่าย