น้ำลด ตชด.ยังไม่งดการช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรม ข่าวทั่วไป

ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านแหลม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน หลังประสบอุทกภัย

โพสต์โดย ร้อย ตชด.สี่สามสี่ ตชด.พัทลุง เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017

เมื่อ 11 ธ.ค.60 พ.ต.ท.จักรพันธ์ พยับไชยกุล ผบ.ร้อย ตชด.434 พัทลุงพร้อมด้วย กำลังพล ตชด.ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร.ร.บ้านแหลม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน ทำความสะอาด อาคารเรียนและบริเวณ ร.ร.เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์จากผู้นำหมู่บ้านและรถน้ำจากเทศบาลอ่าวพะยูน อ.ปากพะยูน และ อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ซึ่งโรงเรียนนี้มีครู 5 คน นักเรียน ป.1-6 100 คน คงอีกหลายวันกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ