ชมรมรถตุ๊กๆรับจ้างในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วอนหน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มบุคคล (รถ Grab)

ข่าวทั่วไป

ชมรมรถตุ๊กๆรับจ้างในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วอนหน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มบุคคล (รถ Grab)

ในภาพอาจจะมี 22 คน

วันนี้ (20 พ.ย.61) เวลา 11.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และนางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา รับเรื่องร้องเรียนจากชมรมรถตุ๊กๆรับจ้าง ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ นำโดยนายวิชัย ทองรอด ประธานชมรมฯและผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 180 คน ร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มบุคคล (รถ Grab) ที่นำรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล (ป้ายขาว) มารับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทางการเดินรถภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้กลุ่มผู้ร้องซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ ประกอบกับการใช้รถแกร็บจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้บริการไม่มีความปลอดภัย หากปล่อยให้มีรถดังกล่าวเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะในอนาคต

สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้รถ Grab ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการประชุมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในทันที อาทิ การสุ่มตรวจจับกุมผู้กระทำผิด เป็นต้น คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์ จะมีผลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมรับหนังสือ จะได้เร่งรัดพิจารณาการ คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์ จะได้แจ้งผลให้กลุ่มผู้ร้องทราบ การยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นสลายตัว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม