เจ้าหน้าที่พยาบาล ตชด.437สะเดา 436 สตูล ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่พยาบาล ตชด.437สะเดา 436 สตูล ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว

เมื่อ 15 พ.ย.61  เวลา 09.00 น.  ร.ต.อ.อำนาจ ศรีนวลกล้า รอง ผบ.ร้อยฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด. 437 ,ด.ต.อดุลย์ แก้วชูเสน จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.437 พร้อมพวกรวม 6 นาย ออกรักษาความปลอดภัย/ปฏิบัติงานร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีทีมแพทย์จาก รพ.สงขลา,รพ.สงขลานครินทร์,รพ.สะเดา ออกให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่   บ.คลองยนต์ ม.6 ต.สำนักแต้ว จว.สงขลา   มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน  190   คน

เมื่อ 15 พ.ย. 2561  08.00 น.   เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย ตชด.436  จ.สตูล  ออกปฏิบัติงานร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว  ณ ร.ร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง ข.สตูล โดยมี นายจรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน  มีประชาชนมารับบริการดังนี้
รักษาโรคทั่วไป 63 ราย
แพทย์แผนไทย 60 ราย
ทันต. 11 ราย

ความเป็นมา     มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     (Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV) ชื่อย่อ พอ.สว. [1] เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507  ในอดีต ราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เท่าที่ควร เนื่องการเดินทางยากลำบาก บางครั้งต้องรอจนอาการหนัก จึงเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลจังหวัด บางครั้ง อาการก็หนักเกินกว่าจะรักษา หรือโรคที่ไม่ได้เจ็บป่วยมากมาย กลับเรื้อรังจนต้องพิการทุพพลภาพ