ชาวบ้านไทยพุทธ มุสลิมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมใจกัน “พลิกนาร้างเป็นนารักษ์” พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวที่ครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแท้จริง

ข่าวทั่วไป

ชาวบ้านไทยพุทธ มุสลิมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมใจกัน “พลิกนาร้างเป็นนารักษ์” พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวที่ครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแท้จริง

วันนี้ (2 พ.ย. 61) ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริยโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดำนา “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวที่ครบวงจร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีเจ้าคณะอำเภอนาทวี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่บรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารัก ษ์” ได้ริเริ่มขึ้นโดยท่านพระอาจารย์ ภัตร อริยโย เจ้าคณะอำเภอนาทวีร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง ซึ่งโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักษ์ เป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นที่นาของท่านอาจารย์ภัตร อริยโย จำนวน 12 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีชาวบ้านได้หันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นโดยในฤดูนาปีปีนี้มีชาวบ้านได้มาทำนาเพิ่มขึ้นกว่า 300 ไร่ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชาวนาได้มีต้นแบบการทำนาจากการพลิกฟื้นพื้นที่นาร้างเป็นนารักษ์ และที่สำคัญคือได้สร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างชาวบ้านไทยพุทธกับมุสลิมโดยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกันทำนาในแปลงนาของตนเอง โดยเริ่มแรกผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประสบภัยแล้ง แต่ต่อมาได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงเริ่มเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำนา เศรษฐกิจพอเพียง จนแปลงนาแห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ส่งผลให้ในฤดูการผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 2561/62 มีีเกษตรกรสนใจฟื้นฟูนาร้างเป็นนาข้าวและได้รวมกลุ่มกันเพื่อปลูกข้าวและจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อวิสาหกิจชุมชน “นาร้าง นารักษ์” โดยในอนาคตจะนำมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษมาใช้ในศูนย์เรียนรู้ ตามคำกล่าวที่ว่า “พลิกนาร้าง สร้างนารักษ์ ยึดหลักศาสนา ประชาสองวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ถือเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี โดยเฉพาะเกษตรกรพื้นที่ตำบลนาทวี ตำบลฉางและตำบลนาหมอศรี ที่ยังมีที่นาและปล่อยให้เป็นนาร้างมาเป็นเวลานานให้ช่วยกันพลิกฟื้นนาร้างดังกล่าว มาปลูกข้าวเพื่อนำผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายในช่วงราคายางพาราตกต่ำ เหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 พ.ย. 61

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน