ตชด.437 สะเดาฯ ฝ่ายปกครองจิตอาสา และ ประชาชนร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.437 สะเดาฯ ฝ่ายปกครองจิตอาสา และ ประชาชนร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “

เมื่อ  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  กองร้อย ตชด.๔๓๗ อ.สะเดา จ.สงขลา จัดข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสานำ โดย ร.ต.ท.กศิดิ์เดช สวัสดิ์ รอง สว.(ป) ฯ พร้อมพวกรวม ๑๑ นาย ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” ของพื้นที่อำเภอสะเดา ณ หอประชุมมีเกียรติ กก.๙ บก.กฝ.ฯ (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา ซึ่งมีหน่วยงานราชการ/ฝ่ายปกครองจิตอาสา และ ประชาชนร่วมเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้   จำนวน    ๓๐๐   คน