พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติหลักเขตแดนไทย มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติหลักเขตแดนไทย มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติหลักเขตแดนไทย มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.43 ค่ายรามคำแหง  ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา โดยมี พ.ท.วีรศักดิ์ บันเทิง แม่กองสนาม จัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ทำหน้าที่วิทยากร  ซึ่งมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด บก.ตชด.ภาพ 4 และ จาก กก.ตชด.43 เข้าในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก