ตชด.43 สงขลา ร่วมระดมกวาดล้างอาชญากรรม  พื้นที่อำเภอหาดใหญ่

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.43 สงขลา ร่วมระดมกวาดล้างอาชญากรรม  พื้นที่อำเภอหาดใหญ่

วันนี้(23 ก.ย.) เวลา 16.30 น. บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เดนส์ ถ.เสน่ห์หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน ออกตรวจตามสถานที่ต่างๆ ทั้งแหล่งชุมชนที่เสี่ยง รวมถึงการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท สถานบริการที่ผิดกฎหมาย การปล่อยเงินกู้นอกระบบ รวมถึงการกระทำในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป