รู้กันหรือไม่อัตราค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(ตุ๊กๆ+รถจยย.รับจ้าง) ขนส่งกำหนดราคาไว้เท่าไหร่ ⁉️ แล้วที่เราจ่ายๆกันอยู่ #คืออัลไลลลล ⁉️

ข่าวทั่วไป แจ้งเตือนภัย

รู้กันหรือไม่อัตราค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(ตุ๊กๆ+รถจยย.รับจ้าง) ขนส่งกำหนดราคาไว้เท่าไหร่ ⁉️ แล้วที่เราจ่ายๆกันอยู่ #คืออัลไลลลล ⁉️

21 ก.ย.61 สืบเนื่องจากกรณี มีชาวบ้านร้องเรียนการเก็บค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง เช่น รถตุ๊กๆ และ รถจยย.รับจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีมาตรฐานนั้น

ล่าสุดมี สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้ให้ข้อมูลว่า ทางสำนักงานขนส่งฯ มีการกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ชัดเจนแล้ว ดังนั้นหากพบรถตุ๊กๆ หรือ รถจยย.รับจ้างใด คิดเกินราคา ให้จดจำทะเบียนรถ และแจ้งไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อจะมีการตรวจสอบและลงโทษต่อไป