สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ (21 ก.ย. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทหาร ตำรวจ และประชาชนให้การต้อนรับ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงห่วงใยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตนเองทำหน้าที่ดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการลงมาปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กำลังพลทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและทำหน้าที่เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องประเทศชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา