ตชด.437 สะเดา  กิจกรรมคืนสู่เหย้า ลส.ชบ.อ.รัตภูมิ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอรัตภูมิ จว.สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.437 สะเดา  กิจกรรมคืนสู่เหย้า ลส.ชบ.อ.รัตภูมิ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอรัตภูมิ จว.สงขลา

เมื่อ 14 ก.ย.61 ร.ต.อ.วิชาญ คชกาญจน์ หน.วิทยากร ลส.ชบ.437 ตชด437/3 ,วปง.ลส.ชบ.จว.สงขลา/3นาย และคณะวิทยากร ลส.ชบ.จว.สงขลา เดินทางทำหน้าที่วิทยากรในกิจกรรมคืนสู่เหย้า ลส.ชบ.อ.รัตภูมิ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอรัตภูมิ จว.สงขลา โดยมีนางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 285 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย