ตชด.43 สงขลาจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.43 สงขลาจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.43/ผอ.ศปก.ลส.ชบ.43 มอบหมายให้  พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.43 พร้อมด้วย ร.ต.อ.รังษี ปุริสาร รองผบ.ร้อย ตชด.432 / ผู้ช่วย เลขานุการ (2)ชมรม ลส.ชบ.ภาคใต้ ,จนท. ศปก.ลส.ชบ.43, วิทยากรประสานงาน.ศปง.ลส.ชบ.437 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิด ลส.ชบ. ณ วัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา  มีสมาชิก ลส.ชบ.อำเภอเมืองและตำบลบ่อยางฯร่วมกิจกรรมจนเสร็จพิธี

ร้อย ตชด.434 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อ  9 ส.ค.2561 เวลา  09.00  น. กองร้อย ตชด.434 จัดข้าราชการตำรวจ ตชด.  จำนวน  4 นาย ร่วมพิธีอ่านสาร และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 61 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ พล.ต.ท.สมควร หริกุล ผู้ก่อตั้งลูกเสือชาวบ้าน / ลูกเสือชาวบ้านผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และแสดงออกถึงความสามัคคีของสมาชิกลูกเสือชาวบ้าน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ณ วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี  ร.ต.อ.เจียน ยิ้มเกื้อ หน.ชุดวิทยากร ร้อย ตชด.434 เป็นประธานในพิธี มี ลส.ชบ.ร่วมพิธี 120 คน