ผู้ว่าฯ สงขลาเป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (5 ธ.ค.60) ที่กรีนโซน ตลาดกรีนเวย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ ผู้จัดการตลาดกรีนเวย์ ผู้จัดการตลาดประชารัฐ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การตลาดใหม่สำหรับประชาชน และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายสินค้า

นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา กรีนโซน ตลาดกรีนเวย์ หาดใหญ่ ดำเนินการโดยจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลักษณะตลาดเป็นตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล งานสำคัญ งานประเพณีที่สำคัญ แนวคิดจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาดเช่นผัก ผลไม้ การส่งสินค้าระหว่างจังหวัด โดยใช้พื้นที่ดำเนินการบริเวณตลาดกรีนเวย์ ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดทำการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 22.00 น. สินค้าที่จำหน่าย เช่น พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ โดยตลาดแห่งนี้มีนโยบายใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่ค้าที่ได้รับลงทะเบียน ตามโครงการตลาดประชารัฐกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 40 ราย ซึ่งจะทำให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม

นางสาวเขมิณธราณ์ อนันต์ภาคินี อายุ32ปี เจ้าของร้านน้ำอินทผาลัมพร้อมดื่ม กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้มีสถานที่ร้านค้าสำหรับขายสินค้าอย่างลงตัวและเป็นสถานที่ประจำด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้หาตลาดดีๆที่จะขยายสินค้าแต่หายากมาก แต่พอได้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐเป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก สำหรับการเข้าร่วมตลาดประชารัฐในครั้งนี้ ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งร้านค้า ทำให้สินค้าขายดีขึ้น พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยิ่งเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถตอบโจทย์ได้ดีสำหรับพี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบัน

นายฉัตรชัย บุญยอด อายุ 27 ปี เจ้าของร้านคุณนาย ทองม้วน กล่าวว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งตนเองได้เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ค้ารายใหม่ ทำให้มีตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ธ.ค.60