นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหมี ร่วมดำเนินรายการ ตชด.บอกข่าว วันที่ 10 ก.ค.2561 เวลา 12.05 – 12.30 น.

รายการย้อยหลัง ตชด. บอกข่าวเล่าแจ้ง

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหมี ร่วมดำเนินรายการ ตชด.บอกข่าว วันที่ 10 ก.ค.2561 เวลา 12.05 – 12.30 น. มีคลิป