ชุดณรงค์ ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมลูกเลือต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดณรงค์ ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมลูกเลือต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว  รอง ผกก.ฯ ปรท.ผกก.ตชด.43 สงขลา ได้สั่งการให้ชุดรณรงค์ กก.ตชด.43 นำโดย ร.ต.อ.บุญช่วย  รักเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำชุด รวม  4  นาย  ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียน ม. 1-3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะหมี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา  โดยมีรูปแบบให้ความรักก่อนให้ความรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  มีภาคบันเทิง ภาคความรู้ผลร้ายของยาเสพติด  การแสดงออก การสร้างจิตสำนึก การฝึกทักษะการปฏิเสธ  การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถอยู่สังคมอย่างมีความสุขและประสพความสำเร็จในการเรียน ซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรม  80  คน