ตชด.ฉก.๔๓๓ ร่วมโครงจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณชายทะเลหาดสนร้อยต้น ณ บ.เขาน้อย ม.๘ ต.สะกอม อ.เทพาฯ

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.ฉก.๔๓๓ ร่วมโครงจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณชายทะเลหาดสนร้อยต้น ณ บ.เขาน้อย ม.๘ ต.สะกอม อ.เทพาฯ

เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๓๐ น.   ร.ต.ต.นพเก้า ด้วงใย หน.กร.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓ ,ร.ต.อ.สุเทพ สังข์ศรีสุข ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑/๖ ,นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา ผอ.รร.บ.เขาน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปชช.ไทยพุทธ ปชช.ไทยมุสลิม ลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน อ.เทพา โฆษกชาวบ้าน กลุ่มเยาวชน ,คณะครู,นักเรียน รร.บ.เขาน้อย,บ.แซะ,บ.พรุหลุมพี ร่วมกิจกรรมตามโครงจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณชายทะเลหาดสนร้อยต้น ณ บ.เขาน้อย ม.๘ ต.สะกอม อ.เทพาฯ โดยมีนายอาซิ หมัดเจริญ กำนันตำบลสะกอมเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้ ปชช.อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน ผลการ ปบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี