ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบบุคคล เป็นตำรวจชั้นประทวน(ตระเวนชายแดน) จำนวน 80 อัตรา (11 – 25 พ.ค.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบบุคคล เป็นตำรวจชั้นประทวน(ตระเวนชายแดน) จำนวน 80 อัตรา (11 – 25 พ.ค.)

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครู (ปท1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้

*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 3 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 3 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 8 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 6 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42 จำนวน 2 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
*กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย , ปวช.หรือเทียบเท่าเป็นศิษย์เก่า รร.ตำรวจตระเวณชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุด ของโรงเรียน หรือ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้วและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครอย่างน้อย 1 ปี(สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวณชายที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว ที่อยู่ในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 ให้ไปใช้สิทธิกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13)

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43, และ 44