พลตรี อนุสรรค์   คุ้มอักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง จ.สตูล

ข่าวทั่วไป

พลตรี อนุสรรค์   คุ้มอักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง จ.สตูล

เมื่อ 071030 พ.ค.61   พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.436 และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง ต.ควนกาหลง    อ.ควนกาหลง จ.สตูล     ร่วมรับมอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล      จาก  พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 จ.สตูล โดยมีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการบ้านน้ำดื่ม
2.โครงการหอกระจายข่าว
3.โครงการหอถังเก็บน้ำ
4.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.โครงการอาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ ตามข้อ 1 – 4 ส่วนโครงการอาคารอเนกประสงค์จะดำเนินเสร็จภายใน พ.ค.นี้