โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะงดใช้มือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ลดเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

ข่าวทั่วไป ข่าวสารทางราชการ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะงดใช้มือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ลดเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนว่า กลายเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบทำ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนัก เพราะหน้าจอโทรศัพท์มีแสงสีฟ้า ที่ส่งผลกระทบในการผลิตสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการหลับและการตื่น ดังนั้นการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนมากกว่า 2 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทได้ เนื่องจากการได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนจะทำให้สมองคิดว่าเป็นเวลากลางวัน ทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสายตาแล้ว สิ่งที่อาจตามมาหลังจากนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ คือ ร่างกายอ่อนล้าในตอนกลางวัน ระบบความจำมีปัญหา ทำให้เรียนหรือทำงานขาดประสิทธิภาพ และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ อาจเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเกิดภาวะอ้วนตามมา รวมถึงเสี่ยงในการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับอีกด้วย ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรงดเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้ปรับการทำงานของดวงตาเข้าสู่การพักผ่อน หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานมือถือควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้า เช่น แผ่นกรองแสงถนอมสายตาจากแสงสีฟ้า หรือแอพพลิเคชัน Night Shift ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้า เป็นต้น เพื่อถนอมสายตาและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น