ข่าวดี..สำหรับท่านต้องการโค่นยางพาราปลูกพืชอื่นรัฐจ่ายไร่ละ 10,000 บาท

ข่าวทั่วไป ข่าวสารทางราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก หาดใหญ่โฟกัส  www.hatyaifocus.com

ข่าวดี..สำหรับท่านต้องการโค่นยางพาราปลูกพืชอื่นรัฐจ่ายไร่ละ 10,000 บาท

 
ข่าวดี..สำหรับท่านต้องการโค่นยางพาราปลูกพืชอื่นรัฐจ่ายไร่ละ 10,000 บาท

นายสุรชัย บุญวรรโณ หัวหน้ากองควบคุมและติดตามการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่าในส่วนของโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนนั้น ในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการปลูกแทน พ้นจากการให้การส่งเสริมการปลูกแทนของการยาง ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครใจจะโค่นยาง เพื่อปลูกอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสาน หรือพืชอย่างอื่นนอกจากยาง ให้รีบไปดำเนินการ

ตรงนี้รัฐจะจ่ายให้ ไร่ละ 10,000 บาท ก็ให้เกษตรกรชาวสวนยางรีบดำเนินการได้เลย เพราะมีจำนวนไม่มาก ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีสวนยางไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และจะต้องไม่เกิน 10 ไร่ต่อคน โดยสามารถไปสมัครได้ที่ การยางทุกสาขา หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันนี้- 31 พ.ค.61

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โทร.02-433-2222 ต่อ 251-253 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน