ผบ.ร้อย ตชด.432 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกับชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะฯ

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
ผบ.ร้อย ตชด.432 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกับชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะฯ

เมื่อ ๑๒  เม.ย. ๒๕๖๑  พ.ต.ต.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒  ได้เดินทางไปเป็นเกิยรติงานคืนสู่เหย้าชาว ซสก.ครบรอบ ๘๗ ปี  ณ . รร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น  ต.สะพานไม้แก่น  อ.จะนะ จ.สงขลา และร่วมพิธีเปิดป้ายห้องสมุดโดยมีพระอาจารย์สายัณ วัดคงคาสวัสดิ์เป็นประธานเปิดป้าย หลังจากนั้นได้ร่วม สรงนำ้พระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายู เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีประคุณ  ทั้งนี้ได้มี ส่วนราชการในท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเนืองแน่