ศาลยุติธรรมไม่รื้อบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ ชี้ไม่มีอำนาจ หวั่นคู่สัญญาฟ้อง

ข่าวทั่วไป

ศาลยุติธรรมไม่รื้อบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ ชี้ไม่มีอำนาจ หวั่นคู่สัญญาฟ้อง

ความคืบหน้าหลังจากเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (9 เม.ย.) แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อร่วมกันหาทางออก กรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีตัวแทนจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมเวที ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชนในกรณีบ้านพักตุลาการที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีใจความสำคัญระบุดังต่อไปนี้

“จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลกลุ่มหนึ่งพยายามให้ยุติและรื้อถอนโครงการดังกล่าวนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นคู่สัญญาไม่อาจดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ได้ เนื่องจากหากสำนักงานศาลยุติธรรมยุติโครงการย่อมจะตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องถูกคู่สัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งจะทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการชดใช้ค่าเสียหาย”

“อีกทั้ง หากสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการรื้อถอนก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ และยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงอาจจะต้องถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการหาผู้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย”

“โดยวันนี้ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ชอบธรรมและด้วยสันติวิธี โดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม และให้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยหากรัฐบาลเห็นสมควรประการใด เช่น ให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ชั่วคราว หรือ ดำเนินการอื่นในระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ขัดข้อง”