ผกก.ตชด.43 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดน 4305,4306 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ผกก.ตชด.43 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดน 4305,4306 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อ ๒๑ มี.ค ๖๑ เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓/ผบ.ศฝด.๔๓๑ เเละคณะ เดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ  มาตรวจเยี่ยม  ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่  ๔๓๐๖  บ.สำนักเอาะ   ม.๕ ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  โดยมี ร.ต.อ.อำนาจ ศรีนวลกล้า รอง ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๗ เเละ ร.ต.ท.สมคิด เพ็ชรวงศ์ หน.ชฝต.๔๓๐๖  พร้อมข้าราชการตำรวจในชุดให้การต้อนรับ

-ได้ประชุมชี้เเจง ทำความเข้าใจกับกำลังพลในเรื่องงบประมาณและการปฎิบัติภารกิจของหน่วยตลอดจนสิทธิอันพึงมีได้ของข้าราชการตำรวจพร้อมกับจะได้นำข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานไปสู่การเเก้ใขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

-ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วย

และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น.   พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท  ผกก.ตชด.43/ผบ.ศฝด.431 เดินทางโดยรถยนต์ ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๕ บ.ประกอบออก ม.๓ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

โดยมี  ร.ต.อ.คำนวณ  ไชยสาลี   หน.ชฝต.๔๓๐๕  พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ

ได้แนะนำการปฏิบัติให้ข้าราชการตำรวจทราบ  ดังนี้

– ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันชายแดน

– ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วย  และสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้ปฏิบัติงาน

ฝากข้อห่วงใยในเรื่องการลงข้อความหรือรูปภาพในสื่อออนไลน์ อันกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วย

– อวยพรให้กำลังพลทุกคนมีความปลอดภัย และมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

– มอบเงินเป็นสวัสดิการในชุดปฏิบัติงาน  ข้าวสาร และสิ่งอุปโภค