ร่วมสุข สนุกสนาน ชื่นบาน ตชด.6/22(150,153) พบปะสังสรรค์ เมื่อ 17 มีนาคม 2561 ณ ฉัตรรีสอร์ท อ.ระโนด สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสุข สนุกสนานชื่นบาน ตชด.6/22(150,153) พบปะสังสรรค์ เมื่อ 17 มีนาคม 2561 ณ ฉัตรรีสอร์ท อ.ระโนด สงขลา

แม้นวันวาน  ผ่านไป ไม่รู้จบ

ไม่อาจลบ  คำนิยาม ความเป็นเพื่อน

ภาพสัมพันธ์ หนหลัง คอยย้ำเตือน

ความเป็นเพื่อน  ยิ่งใหญ่ ในใจเรา

โพสต์โดย วิสูตร ดวงเนตร เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018