ครูแดร์ ตชด.43 สงขลา ปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย แก่นักเรียน รร.เสนาณรงค์หาดใหญ่

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูแดร์ ตชด.43 สงขลา ปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย แก่นักเรียน รร.เสนาณรงค์หาดใหญ่

เมื่อ 15 มีนาคม 2561 คณะครูตำรวจแดร์ กก.ตชด.43 สงขลา นำโดย ร.ต.ท.ปรีชา  สุขไกร  ร่วมกับ คณะครู รร.เสนาณรงค์วิทยา ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  หรือ โครงการ D.A.R.E  ประเทศไทย  ของ กก.ตชด.43 สงขลา มีวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะการปฏิเสพ การตอบโต้อย่างมั่นใจ การคบเพื่อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อต่อต้านภัยยาเสพติดและลดการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ,6 ที่ผ่านการอบรม จำนวน 56 คน มี ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ ผอ.รร.เสนาณรงค์วิทยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน