ราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 20

ข่าวทั่วไป
ราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 20

วันนี้ (13 มี.ค.61) ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 20 พร้อมด้วย นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 20 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน ทั้งหญิงและชาย จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย

ันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ความเป็นมาของการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน เป็นการแข่งขันที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกรมราชทัณฑ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านราชทัณฑ์

การพัฒนาทักษะทางด้านกรีฑาของข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มการแข่งขันครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีประเภทกีฬา ทั้งชายและหญิงรวมถึงรายการแข่งขันทั้งลู่และลาน ได้แก่ เดิน วิ่งระยะต่างๆ วิ่งผลัด วิ่งข้ามรั้ว วิ่งวิบาก ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดสูง เขย่งก้าวกระโดด กระโดดไกล และชักเย่อ โดยกติกาการแข่งขันให้ถือการปฏิบัติภายใต้กฎของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มราชทัณฑ์อาเซียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของข้าราชการทัณฑ์อาเซียน…..

ขอบพระคุณภาพและข่าวจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา