เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เยียนจังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เยียนจังหวัดสงขลา

เมื่อ 12 มีนาคม 2561 ที่ ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะเดา และรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินงานของด่านศุลกากรสะเดา โดยมีนายสมพงษ์ วงศ์สวัสดิสกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรสะเดา กล่าวบรรยายสรุปหลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถึงศักยภาพ และแนวทางในการพัฒนาการชื่อมโยงระดับภูมิภาค และเวลา 14.30 น. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา รับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บนพื้นที่ รวมประมาณ 1,218 ไร่ โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของระบบสาธารณูปโภค นักลงทุนวางแผนเริ่มเข้าใช้พื้นที่ได้ในต้นปี 2561

ขอบพระคุณภาพ/ข่าวจาก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา