ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมรอบกองไฟให้กับลูกเสือเนตรนารี ณ สนาม รร.วัดเปรมศรัทธา สิงหนคร สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมรอบกองไฟให้กับลูกเสือเนตรนารี ณ สนาม รร.วัดเปรมศรัทธา สิงหนคร สงขลา

เมื่อ 20 ก.พ.61  ชุดรณรงค์ กก.ตชด.43 จำนวน  6  นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมรอบกองไฟให่กับลูกเสือเนตรนารี  ณ สนามหน้าโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา  อ.สิงหคร  จ.สงขลา  มีลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมกิจกรรม  200  คน