ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นให้กับประชาชน ณ หนานมดแดง อ.ป่าพะยอม พัทลุง

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.43 สงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นให้กับประชาชน ณ หนานมดแดง อ.ป่าพะยอม พัทลุง

เมื่อ 18 – 19 ก.พ. 61  ชุดรณรงค์ กก.ตชด.43 สงขลา ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว  ให้กับประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ณ  หนามมดแดง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อสร้างความรักสามัคคี   ลดการใช้ความรุนแรง  ความเข้าใจระหว่างพ่อ แม่ ลูก นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและป้องกันปัญหายาเสพติด   มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม  100  คน