บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา มอบน้ำดื่มสำหรับนักเรียน โครงการ D.A.R.E (ประเทศไทย) ของ กก.ตชด.43

ข่าวทั่วไป

บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา มอบน้ำดื่มสำหรับนักเรียน โครงการ D.A.R.E (ประเทศไทย) ของ กก.ตชด.43

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.00 น.  บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่ สงขลา มอบน้ำดื่ม   จำนวน   400  ขวด   ณ สถานีวิทยุ ตชด. FM 104.0  MHz    เพื่อนำไปแจกจ่ายสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ D.A.R.E (ประเทศไทย) ของ กก.ตชด.43   ในพื้นที่รับผิดชอบ