รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชน “รักบริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรม”

ข่าวทั่วไป

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชน “รักบริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรม”
พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลวันตรุษจีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงกำชับให้หน่วยปฏิบัติช่วยกันดูแลชุดทุกช่วงเทศกาลโดยเฉพาะการกระทำความผิดต่อเด็กเยาวชนในการรักษาความปลอดภัยเน้นการดำเนินการในพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมการคุกคามทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรม ม่านรูด สวนสาธารณะและแหล่งมั่วสุม หรือที่ชุมชนของเด็กและเยาวชน โดยมีการตั้งจุดตรวจและเข้มงวดกวดขันสถานบันเทิงสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับสถานบริการ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 อย่างเคร่งครัดในเรื่องของการอนุญาตให้เปิดปิดสถานบริการการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรวจบัตรประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยเกี่ยวกับอายุและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งต้องไม่มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการมั่วสุมเสพยาเสพติด การแสดงลามกอนาจาร หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลและทำอันดีทั้งนี้หากตรวจพบสถานบริการที่มีการปล่อยปะละเลยให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนเทศกาลวันตรุษจีนให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตราตามสถานที่ตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่นำไปประกอบพิธีเส้นไหว้โดยเน้นวันจ่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคารร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทานและบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในวันไหว้คือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ รวมทั้งเน้นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีซึ่งมีการจุดธูปเทียนและการเผากระดาษ ซึ่งอาจจะดับไฟไม่หมดหรืออาจเกิดจากแรงลมพัดทำให้เกิดการติดไฟลุกลามขึ้นได้ง่ายและวันเที่ยวคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ให้เน้นตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมหรือที่พักอาศัยในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งปิดบ้านบริษัทห้างร้านเดินทางไปท่องเที่ยวรวมทั้งป้องกันการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันใดอื่นใดอันมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด และให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบเพื่อกำกับดูแลปฏิบัติดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด.