ผบก.ตชด.ภาค 4 มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดคัดลายมือ

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 08.45 น. พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค 4 ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดคัดลายมือ บก.ตชด.ภาค 4 โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
– รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ต.สาธิต บุญเลิศ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
– รางวัลที่ 2 ได้แก่ ร.ต.ต.สมพิตร์ ศรีบุตรตา รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
– รางวัลที่ 3 ได้แก่ ร.ต.ท.ดำรงค์ สังฆรัตน์ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4