ผบ.ฉก.ตชด.43 หลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพาคนกลับบ้าน มี ผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐ คน

ข่าวทั่วไป

เมื่อ ๒๓๑๓๓๐ ม.ค.๖๑ พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมกิจกรรมพบปะ ๓ ฝ่าย หลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพาคนกลับบ้าน มี ผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐ คน โดยมี พล.ต.มนตรี วิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธาน ณ นสส.รร.การเมือง ศสว. ม.๔ บ.บ่อดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี