ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 2  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ   ศูนย์ประชุมนานาชาติ  มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

สโมสรโรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งมินRead More…