ฉก.ตชด.43 สงขลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ข้าราชการตำรวจ ฉก.ตชด.43 เข้าร่วมกิRead More…