คณะ วปอ.๖๒ เยี่ยม รร.ตชด.

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ  ๒๐ ก.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓,/ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒,๔๓๓ พร้อมด้วยคณะครู,นร.,กรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.๖๒) รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมของ รร.ตชด.บ้านประกอบออก อ.นาทวี จ.สงขลาพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับ ครู รร.ตชด.และนักเรียน