ภาคเอกชนตอบชัด เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคเอกชนตอบชัด เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นแนวคิด ศอ.บต. ยกระดับชายแดนใต้ คาด จะเกิดการจ้างงานกว่าแสนคน วันนี้ (11 ก.ค.63) ผู้แทนบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน (TPIPP) โดย นายวรวิทย์ เลิศบุศราคาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการขยายโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่โรงเรียนจะนะวิทยา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล อ.จะนะ ประกอบด้วย ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ และประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ กว่า 1,000 คน นายวรวิทย์ เลิศบุศราคาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดจาก ศอ.บต. ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง โดยติดต่อไปยังบริษัทหลายบริษัท เพื่อให้ยื่นแผนการพัฒนาให้ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบริษัททีพีไอ ได้เสนอการดำเนินการเมืองอุตสาหกรรม ประมาณงบประมาณไว้ที่ 100,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ นิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นเรื่อง อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมรองรับเรื่องอาหาร และยา ซึ่งต้องอาศัยวัตถุดิบจากการเกษตรและสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรระบบราง เนื่องจากทิศทางการขนส่งในปัจจุบันมีการขยายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเรานำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มผลิตในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตและการส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรพลังงานสะอาด เนื่องจากความเป็นจริงในวันนี้เราเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งหมด และผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งแนวโน้มธุรกิจนี้จะมีการเติบโตในทุกประเทศ และมองว่า ประเทศไทยน่าจะเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้ซื้อและผู้นำเข้า ผู้แทนบริษัททีพีไอ กล่าวอีกว่า ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องนำเข้าพลังงานมาใช้ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าไม่พอต่อความต้องการของพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งนำไฟฟ้ามาจากตะวันตกผ่านสายส่ง และอีกส่วนหนึ่งมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย จึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันแม้ภาคใต้ยังไม่มีการพัฒนาก็ยังเป็นภาคที่ขาดแคลน บริษัทจึงมีทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นพลังงานเพื่อความมั่นคง ใช้เชื้อเพลิง LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีต้นทุนการผลิตต่ำ จะเป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีกทั้งจะมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเสริม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลและกังหันลมอีกด้วย………………………………..ภาพ/อรรคพงษ์ บุญชีพข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา11 ก.ค.63

โพสต์โดย สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020

ภาคเอกชนตอบชัด เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นแนวคิด ศอ.บต. ยกระดับชายแดนใต้ คาด จะเกิดการจ้างงานกว่าแสนคน
วันนี้ (11 ก.ค.63) ผู้แทนบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน (TPIPP) โดย นายวรวิทย์ เลิศบุศราคาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการขยายโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่โรงเรียนจะนะวิทยา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล อ.จะนะ ประกอบด้วย ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ และประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ กว่า 1,000 คน
นายวรวิทย์ เลิศบุศราคาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดจาก ศอ.บต. ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง โดยติดต่อไปยังบริษัทหลายบริษัท เพื่อให้ยื่นแผนการพัฒนาให้ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบริษัททีพีไอ ได้เสนอการดำเนินการเมืองอุตสาหกรรม ประมาณงบประมาณไว้ที่ 100,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ นิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นเรื่อง อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมรองรับเรื่องอาหาร และยา ซึ่งต้องอาศัยวัตถุดิบจากการเกษตรและสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรระบบราง เนื่องจากทิศทางการขนส่งในปัจจุบันมีการขยายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเรานำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มผลิตในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตและการส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรพลังงานสะอาด เนื่องจากความเป็นจริงในวันนี้เราเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งหมด และผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งแนวโน้มธุรกิจนี้จะมีการเติบโตในทุกประเทศ และมองว่า ประเทศไทยน่าจะเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้ซื้อและผู้นำเข้า

ผู้แทนบริษัททีพีไอ กล่าวอีกว่า ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องนำเข้าพลังงานมาใช้ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าไม่พอต่อความต้องการของพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งนำไฟฟ้ามาจากตะวันตกผ่านสาย
ส่ง และอีกส่วนหนึ่งมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย จึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันแม้ภาคใต้ยังไม่มีการพัฒนาก็ยังเป็นภาคที่ขาดแคลน บริษัทจึงมีทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นพลังงานเพื่อความมั่นคง ใช้เชื้อเพลิง LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย และมีต้นทุนการผลิตต่ำ จะเป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีกทั้งจะมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเสริม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลและกังหันลมอีกด้วย………………………………..

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.ค.63