เพื่อประชาปลอดภัย ตชด.43 สงขลา ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนต่อเนื่อง 24 ชม

กิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

เพื่อประชาชนปลอดภัย ตชด.43 สงขลา ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนต่อเนื่อง 24 ชม.

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา จัดกำลังพลออกปฏิบัติงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุดเฝ้าตรวจชายแดน 4301 – 4307 ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ตามแนวชายแดนประเทศมาเลเชีย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติ หรือช่องทางปกติ เพื่อป้องกันการลักลอบผ่านแดนของบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือคนไทยทีมีหมายจับในคดีอาญาและคดีความมั่นคง หรือบุคคลเฝ้าระวังทีเป็นภัยต่อความมั่นคง ที่อาจจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง/เข้มงวดเฝ้าตรวจช่องทางเข้า-ออก ธรรมชาติ ของให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนฯ สำคัญที่สุดทุกคนต้องป้องกันตนเอง ใส่หน้ากาด/ล้างมือบ่อย/เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นะครับ