ถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองหาดใหญ่สูงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 , 43 ,407 และมีสภาพปัญหาการจราจรหนาแน่น ติดขัด และคับคั่ง ทั้งในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบ

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่เป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองใหญ่ใช้เป็นทางเลี่ยงเมือง ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางและขนส่งสินค้า และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหาดใหญ่

ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออกที่มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงหมายเลข 4135 ตัดผ่านไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหาดใหญ่ เข้าบรรจบที่จุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 414 แต่ยังขาดโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกที่จะทำให้โครงข่ายทางเลี่ยงเมืองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ล่าสุดวันนี้ (18/6/63) “ถาวร เสนเนียม” ได้โพสต์ข้อความว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรของจังหวัดสงขลา ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง และค่าเวณคืนที่ดิน สำหรับตอนที่ 1 ระหว่างบ้านพรุ-ถนนสนามบิน ขณะนี้ได้จัดหาผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไม่ช้านี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวโครงการฯ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=SAmUMegeL_c