เปิดแล้วตลาดถนนคนเดินเมืองสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

เมื่อ 5 มิ.ย. 63 บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบาลนครสงขลา ได้ทดลองเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้า หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยขอความร่วมมือจากแม่ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกแห่งนี้ มีความปลอดภัย และสามารถเปิดต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19