ตชด.ภาค 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 นำข้าราขการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

              กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4/ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 43/ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/ โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการพัฒนา/เก็บกวาดขยะและตัดแต่งกิ่งไม้/ ริมทางเท้า ที่รุกล้ำผิวถนน/ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจร และ จุดที่พักรอรถโดยสาร/ที่มีต้นไม้รกทึบ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม / ณ บริเวณถนนสงขลา – นาทวี ทั้ง 2 ฝั่ง จากแยกสำโรง ถึงจุดกลับรถหน้าประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร/เป็นปรับปรุงทัศนียภาพที่สวยงาม/เป็นระเบียบเรียบร้อย /ป้องกันปัญหาจราจร และการเกิดอาชญากรรมได้ /อีกทั้งยังเป็นการ/ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม/ให้ข้าราชการตำรวจ/มีความเป็นจิตอาสาที่ดี / รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน / เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย